Font awesome travel icons

Here is a list of font awesome travel icons.

Icon Description Unicode Learn more
fas fa-archway f557
fas fa-atlas f558
fas fa-bed f236
fas fa-bus f207
fas fa-bus-alt f55e
fas fa-cocktail f561
fas fa-concierge-bell f562
fas fa-dumbbell f44b
fas fa-glass-martini f000
fas fa-glass-martini-alt f57b
fas fa-globe-africa f57c
fas fa-globe-americas f57d
fas fa-globe-asia f57e
fas fa-globe-europe f7a2
fas fa-hot-tub f593
fas fa-hotel f594
fas fa-luggage-cart f59d
fas fa-map f279
far fa-map f279
fas fa-map-marked f59f
fas fa-map-marked-alt f5a0
fas fa-monument f5a6
fas fa-passport f5ab
fas fa-plane f072
fas fa-plane-arrival f5af
fas fa-plane-departure f5b0
fas fa-shuttle-van f5b6
fas fa-spa f5bb
fas fa-suitcase f0f2
fas fa-suitcase-rolling f5c1
fas fa-swimmer f5c4
fas fa-swimming-pool f5c5
fas fa-taxi f1ba
fas fa-tram f7da
fas fa-umbrella-beach f5ca
fas fa-wine-glass f4c3
fas fa-wine-glass-alt f5ce

More icons

×
SignUp with Email
X